من یازده شدم  چاپ

تاریخ : یکشنبه 14 آذر 1389 در ساعت 22:21

من یازده ساله شدم . بابام میگه چقدر عمر زود میگذرد ولی بهرحال کسی موفق است که از لحظه های زندگی اش خوب استفاده کند و لذت ببرد  

راستی بزرگترین لذت ادم این است که دل کسی را نشکند و مردم آزاری نکند 

این هم یه عکس تکی از جشن تولدم ... راستی من یه صدو پنجاه هزار تومانی کاسب شدیم