برزخ  چاپ

تاریخ : شنبه 29 مرداد 1390 در ساعت 00:31

انسان پس از مردن ممکن است هزاران سال بلکه میلیونها سال در عالم قبر (برزخ)بماند، ولى سرانجام دوباره زنده شده و براى پس دادن اعمالش، به عالم رستاخیز خواهد آمد.
در قرآن مجید آیات زیادى از سختى آن روز سخن به میان آورده و اضافه مى‏کند که انسانها در همچو لحظاتى از ترس و وحشت، نزدیکترین افراد خویش را فراموش مى‏کنند.
مادران باردار، از وحشت، بچه‏هایشان را سقط مى‏نمایند و زنان شیرده، از فرزندان شیرخوار غفلت مى‏کنند، و کسان دیگر در حال مستى به سر مى‏برند، در حالى که مست نیستند، ولى عذاب خدا ترسناک است. (1) آرى در آن روز زنده‏ها مى‏میرند و همراه مرده‏ها دوباره زنده مى‏شوند و همگى به محشر مى‏آیند... 
 

1ـ حج/ 1 و 2: ان زلزله الساعه شى عظیم، یوم ترونها تذهل کل مرضعه عما رضعت و تضع کل ذات حمل حملها و ترى الناس سکارى و ماهم بسکارى ولکن عذاب اللَّه شدید.