حق ما  چاپ

تاریخ : جمعه 30 مهر 1389 در ساعت 20:56

دوستان عزیز : خواستن حق ماست . ما باید یاد بگیریم که حقوق خودمان را درخواست کنیم  تا بزرگ تر ها بدانند که ما بچه ها هم می دانیم و حقوق ما را رعایت کنند 

.