مادرم عیدت مبارک  چاپ

تاریخ : چهارشنبه 12 خرداد 1389 در ساعت 18:28

مادرم عیدت مبارک مادرم                                     مهرتو هرگز نمیره از برم    

 

ای که هر سال بودی و هستی هنوز                    همچو تاج عشق بر روی سرم


من تو را چون جان خویش میدارم و                    تا ابد ای جان من از تو نمک پرورده ام


هفت سین سفره ما لیک تکمیل نیست             چون که من شش سین دران بنهاده ام


سین هفتم سین توست ای مادرم               نام ان سین سینه توست تا گزارم من سرم